آرون یکی از کسانی است که در مردگان متحرک تغییرات زیادی در شخصیتش به وجود آمد.

 

او کسی بود که گروه ریک را به الکساندریا آورد و در حال حاضر مشتاق حفاظت از جامعه ای است که او در ساخت و پیشرفت آن نقش مهمی داشته است.

 

راس مارکواند بازیگر این نقش درباره ی حال و روز آرون در فصل هشتم گفت :

 

“من فکر میکنم که آرون کاملا به ریک اعتماد و اعتقاد داره و با اون توی این مبارزه همراهه. آرون شخصیت دیپلماتیکی داشت و سعی میکرد همه چی رو با مذاکره پیش ببره ولی بعدش فهمید که نگان و ناجی ها مذاکره حالیشون نیست. فکر میکنم تنها کسی که میتونه نگان رو شکست بده ریکه و آرون هم تو فصل هشتم از اون حمایت میکنه. به نظرم آرون ترکیبی از شخصیت مورگان و ریکه. اون تا جایی که بتونه مثل مورگان سعی میکنه با مذاکره جلو بره ولی اگه بدونه کسایی که براش عزیزن در خطرن مثل ریک آدم ها رو میکشه.”