در هشت فصل گذشته یکی از انتقاداتی که به سریال وارد شده است، وجود بنزین و مهمات فراوان در دنیای آخرالزمان بوده است.

 

آنجلا کانگ در این مورد به TV Line گفت :

 

“وقتی مخاطبان دوباره شخصیت ها رو ملاقات کنن، شاهد پرش زمانی خواهند بود. جهان اطراف شخصیت ها در فصل نهم به اندازه ی کافی تغییر کرده است. ما شاهد نگاه و احساس جدیدی در سریال خواهیم بود و موارد زیادی از ساخته های انسان از بین رفته اند و به جای آن منابع طبیعی جای آن ها را گرفته است. بازمانده های ما از سلاح های دستی بیشتری استفاده میکنن چون مهمات به اندازه ی کافی وجود نداره. ما بررسی میکنیم که وقتی منابع کم میشه چه اتفاقی میفته.”