تصمیم بحث برانگیز ریک درباره ی زنده نگه داشتن نگان، او را در فصل نهم با مشکلاتی از سمت دوستانش مواجه می کند.

 

از جانی اودل که یکی از مسئولان اسکای باند است، سوال شد که ریک در فصل نهم از سمت چه کسی با مشکلات مواجه می شود؟

 

او در جواب گفت :

 

“وقتی پاییز فصل نهم شروع بشه، ریک با خیلی از مشکلات رو به رو میشه. ما توی فینال فصل هشتم دیدیم که مگی، دریل و عیسی در مقابل تصمیم ریک برای زنده نگه داشتن نگان ایستادن و این نارضایتی در فصل نهم ادامه خواهد داشت.”