TWD 1000 JLD 0510 0100 RT

بسیاری از طرفداران سریال مردگان متحرک امیدوارند که یک سری از مسائل مبهم باقی مانده از فصل نهم در قسمت های ابتدایی فصل دهم توضیح داده شوند و یکی از این مسائل، هویت شخص تماس گیرنده با رادیوی یوجین در آخر فصل نهم است.

خیلی از طرفداران این نظر را دارند که تماس گیرنده از جامعه کامن ویلث بوده که در اواخر داستان کمیک مردگان متحرک حضور و نقش پر رنگی دارند.

آنجلا کانگ در این مورد گفت :

“جامعه کامن ویلث یکی از اتفاقات مهم کمیک است و ما دوست داریم که این داستان رو توی سریال هم پیاده کنیم. درباره ی اینکه چی کسی پشت رادیوی قسمت پایانی فصل نهم بود پاسخ خایی در فصل دهم وجود دارد و ما قطعا با این موضوع سر و کار خواهیم داشت ولی قرار نیست موضوع کل فصل باشه.”