TWD 916 GP 1109 0349 RT

طرفداران هنوز درباره ی گرایش دریل دیکسون که از فصل اول تا به الان وارد هیچگونه رابطه ی عاشقانه ای نشده است چیزی نمیدانند. اما ممکن است در فصل دهم و توسط آنجلا کانگ چیزهایی در این مورد توضیح داده شود.

کانگ در این مورد گفت :

“من فکر میکنم که چون دریل قبلا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، خیلی راحت به آدم ها اطمینان پیدا نمیکنه و این باعث میشه که روابط رو براش پیچیده کنه. اما در فصل بعدی قطعا یه سری از جوانب گرایش دریل توضیح داده خواهد شد و امیدوارم که به سوالات هواداران در این مورد پاسخ داده بشه.”