بالاخره به زمان فاینال نیمه ی اول فصل هفت رسیدیم و به همین خاطر قصد داریم مروری بر نیم فصل های گذشته ی سریال داشته باشیم.

 

معمولا در خیلی از نیم فصل ها ما با پایان ماجرایی رو به رو هستیم که در آغاز فصل با آن رو به رو شده ایم و درنیم فصل دوم با موضوع تازه ای رو به رو می شویم که ادامه ی فصل به آن متکی است اما همیشه و در همه ی فصل ها این قاعده حفظ نشده است، همچنین در اغلب نیم فصل ها با مرگ یک شخصیت که معمولا مهم هم هست رو به رو هستیم، بنابراین بررسی ای که در ادامه رخ می دهد می تواند انتظارات صحیحی را از فاینال نیم فصل پیش رو برای ما شکل دهد.

 

فصل دوم

 

 

photo 2016 12 11 22 45 49

 

از آنجایی که فصل اول فقطظ ۶ قسمت دارد شامل نیم فصل نمی شود به همین خاطر از قسمت ۷ فصل دوم شروع می کنیم.  مهم ترین اتفاقی که این قسمت می افتد، دقایق پایانی اپیزود و جایی است که شین در انبار را باز کرده و با خارج شدن زامبی ها بالاخره سوفیا پیدا می شود. البته نه دقیقا خود او بلکه زامبی سوفیا. موضوع گم شدن سوفیا و یافتنش چیزی بود که در ابتدای فصل موجب توقف گروه در یک نقطه،تیر خوردن کارل،آشنایی با هرشل و مزرعه اش، تغییر شدید شین، نمایان شدن بیشتر ابعاد شخصیتی دریل و انسانیتش، قوی شدن ارتباط دریل و کارول، آشنایی گلن و مگی، روشن شدن مسائلی در ارتباط با رابطه ی ریک،لوری و شین و بقیه ی مسائل شد. در پایان نیمه ی اول فصل ۲ با پیدا شدن سوفیا در واقع داستانی که از اول فصل شروع و موجبات شکل گیری ابعاد دیگری در داستان شده بود به پایان می رسد. در عین حال این قسمت در واقع مرگ سوفیا نیز محسوب می شود.

 

فصل سوم

 

photo 2016 12 11 22 48 44

 

در فاینال این فصل گروه برای نجات مگی و گلن تلاش می کند و در نهایت موفق می شوند. در واقع موضوع آشنایی زندان و وودبری و گیر افتادن مگی و گلن در این قسمت با نجاتشان به پایان می رسد اما همزمان دریل گیر می افتد و موضوع تازه ای برای نیم فصل بعدی آغاز می شود در عین حال که تازه درگیری اصلی بین وودبری و زندان آغاز شده است. در این قسمت مرگ اسکار و تعدادی از اعضای وودبری را هم داریم. در عین حال آندریا از وجود دوستانش مطلع می شود.

 

 

فصل چهارم

 

photo 2016 12 11 22 50 15

 

قسمت هشتم فصل چهارم با تخریب زندان و از هم پاشیدگی گروه به پاپان می رسد. در واقع آنچه در آغاز فصل ۴ با آن رو به رو شدیم یعنی ثبات گروه و یکی شدن مردم وودبری و زندان، مشکلات بعدی ای که با بروز بیماری پیش می آید در نیم فصل و با حمله ی مخرب فرماندار به پایان می رسد. همچینن در این قسمت یکی از مهم ترین شخصیت ها یعنی هرشل در مقابل چشمان تمام اعضای گروه و خانواده توسط فرماندار کشته می شود.

 

فصل پنجم

 

photo 2016 12 11 22 51 48

 

در نیمه ی اول این فصل ما با فرار گروه از ترمینوس،پناه بردن به کلیسا، کشتن افراد باقی مانده از ترمینوس و در ادامه جستجو برای یافتن و نجات دادن تنها عضوی که هنوز به بقیه ی گروه نپیوسته یعنی بث رو به رو هستیم. در قسمت هشتم با درگیری هایی که رخ می دهد و در نهایت کشته شدن بث این موضوع به پایان می رسد. در واقع در این نیم فصل هم مرگ یک شخصیت مهم و در عین حال به پایان رسیدن موضوعی که از فصل قبل شروع شده و در این فصل ادامه پیدا کرده بود داریم.

 

فصل ششم

 

photo 2016 12 11 22 58 09

 

در نیمه ی اول فصل ۶ تمام اتفاقاتی که تا قسمت هشتم می افتد تحت تاثیر نقشه ی ریک برای هدایت زامبی ها در آغاز فصل است اما این موضوع برعکس فصل های گذشته در فاینال نیم فصل به پایان نمی رسد بلکه در اوج ماجرا و زمانی که گلن به الکساندریا رسیده،دیوار پناهگاه تخریب شده و زامبی ها به داخل ریخته اند،گروه در موقعیت حساسی قرار گرفته و زندگی و مرگ به بازی گرفته می شوند به پایان می رسد. البته در این قسمت با مرگ یک شخصیت یعنی دیانا رو به رو هستیم و پایان این ماجرا و موضوع در قسمت نهم رخ می  دهد. البته در مطالبی گفته شده بود تدوین قسمت هشتم تغییر کرده و وقایعی به قسمت نهم انتقال یافته اما چندان قابل تصور نیست چرا که اگر این چنین بود یک اپیزود از سریال کم می شد!

 

فصل هفتم

 

TWD 705 GP 0621 0214 RT

 

حالا در فصل هفتم هستیم و به سرعت در حالی که هنوز انگار همین دیروز گلن و آبراهام را از دست داده ایم به نیمه ی این فصل رسیدیم. مرگ دو شخصیت مهم در ابتدای فصل اتفاق نادری بود که ابدا در گذشته ی سریال سابقه نداشت و البته این موضوع ادامه ی داستان فصل ۶ بود که در قسمت اول این فصل به پایان رسید و مخاطب را به دنیای جدیدی پرتاب کرد که برایش غریب بود. بیایید مروری بر اتفاقاتی که در قسمت های گذشته افتاده داشته باشیم:

 

قسمت اول

 

Eeny, Meeny, Miny, Moe.

آبراهام قربانی نگان است.

رزیتا از این واقعه به شدت شوکه شده  و نگان او مسخره کرده و آزار می دهد.

دریل نمی تواند بیش از این وضعیت را تحمل کند و به نگان حمله می کند.

نگان گلن را بعد از اقدام دریل وحشیانه تر از آبراهام می کشد.

به نظر نگان ریک هنوز به خوبی متوجه اوضاع نشده است، او را به جاده ای می برد و وقتی برمی گردند مجبورش می کند دست کارل را قطع نماید.

مگی و ساشا با اجساد به هیل تاپ می روند.

بقیه ی گروه به الکساندریا بازمی گردند.

 

کینگدام

کارول و مورگان را در کینگدام می بینیم.

کارول با ازیکیل و شیوا آشنا می شود و وضعیت کینگدام در نظرش احمقانه است.

افراد کینگدام به خوک ها زامبی خورانده و به ناجیان تحویل می دهند.

کارول با نقش بازی کردن برای رفتن از کینگدام آماده می شود.

ازیکیل برای کارول از چرایی اینگونه اداره کردن کینگدام می گوید.

کارول از کینگدام رفته و در خانه ای مستقر می شود.

ازیکیل به کارول می گوید که دلیل اینکه به او اهمیت می دهد این است که باعث شادی اش می شود.

وقتی کارول در خانه مستقر می شود ازیکیل به دیدنش می رود.

 

 

پناهگاه نگان

 

دریل با انواع روش های روحی و جسمی از غذای سگ تا تکرار موسیقی  شکنجه می شود.

ترفند های زیادی از جمله روبه رو کردنش با زامبی ها در مقابلش به کار گرفته می شود.

نگان قصد دارد او را به یکی از سربازان خود تبدیل کند.

دوییت عکس جسد گلن را برای تسلیم کردن دریل به  او می دهد اما دریل مقاومت می کند.

کارل به آنجا رفته و گیر نگان می افتد.

عیسی موقعیت پناهگاه نگان را بررسی می کند.

رابطه ی نگان با تعدادی از همسرانش از جمله شری نمایش داده می شود.

نگان از آهن داغ برای تنبیه یکی از ناجیان استفاده می کند.

نگان همراه کارل و تعدادی از ناجیان سرزده به الکساندریا می رود.

کسی نامه ای همراه یک کلید برای دریل از زیر در می فرستد.

 

هیل تاپ

 

مگی و ساشا آنجا هستند و فرزند مگی سالم است.

دکتر به مگی می گوید برای مراقبت از او لازم است که تا به دنیا آمدن بچه آنجا در هیل تاپ بماند.

گرگوری می خواهد ساشا و مگی را از آنجا بیرون کند.

ناجیان از هیل تاپ بازدید می کنند و گرگوری قصد تسلیم کردن مگی و ساشا را دارد اما موفق نمی شود.

مگی در مقابل گرگوری صحبت کرده و با مشت او را می زند.

ساشا از عیسی می خواهد که جای نگان را برایش بیابد.

 

Oceanside

 

تارا و هیث در طول جستجویشان به مشکل خورده و روی پلی از هم جدا می شوند.

تارا با جامعه ای تازه آشنا شده که منبع غذایی دائمی از ماهی دارند.

ناجیان تمام مردان این گروه را کشته و آنها بسیار محتاطانه با غریبه ها رفتار کرده و به راحتی غریبه ها را می کشند.

یکی از اعضای آنجا به تارا برای فرار کمک می کند و تارا قول می دهد حرفی از آنجا به گروه نگوید.

 

الکساندریا

 

نگان بالاخره به الکساندریا آمده و ریک را مجبور به حمل لوسیل می کند.

نگان اجازه ی حرف زدن کسی با دریل را نمی دهد.

نگان اجازه می دهد الکساندریا غذاهایش را نگه دارد و وسایل دیگری را با خود می برند.

ریک سخنرانی می کند که از این پس نگان رئیس است.

ریک وانمود می کند مگی مرده و پدر گابریل قبرهایی را به عنوان مزار گلن آبراهام و مگی به او نشان می دهد.

نگان تمام اسلحه های الکساندریا را گرفته و بخاطر نبودن دو تا از اسلحه ها اولیویا تهدید به مرگ می شود.

اسپنسر ریک را قبول نداشته و این موضوع را به تعدادی از افراد گروه از جمله پدر گابریل می گوید. در پاسخ پدر گابریل به او فرصت می دهد خودش را پیدا کند.

میشون جلوی ماشین یکی از ناجیان را گرفته و فرد ناجی را مجبور می کند تا او را به نزد نگان ببرد.

ریک و آرون به دنبال تجهیزات هستند.

یوجین برای رزیتا گلوله می سازد.

نگان در الکساندریا تور راه انداخته و با دیدن جودث او را در آغوش می گیرد.

 

 

با این تفاسیر آنچه که در قسمت هشتم خواهیم دید احتمالا دارای خطی از همه ی موضوعاتی که در قسمت های قبل شاهد بوده ایم خواهد بود اما بعید به نظر می رسد همه ی موضوعات بیان شده در قسمت هشتم به پایان رسیده و نیم فصل بعدی با یک خط موضوعی جدید ادامه پیدا کند. در عین حال ممکن است موضوع جدیدی هم به این ماجراها اضافه شود. همچنین احتمال مرگ در این قسمت کاملا برقرار است چرا که در هر نیم فصل چنین چیزی را داشته ایم، حال اینکه اهمیت شخصیت ها همیشه یکسان نبوده است.

از جمله سوالاتی که برای این نیم فصل مطرح می شود واکنش ریک بعد از دیدن جودث در آغوش نگان است و یا اینکه ریک چگونه اقدام کارل را هضم می کند. آیا او از نگان بخاطر برداشتن رو بنده ی چشمم عصبانی شده و آن را بروز می دهد؟ آیا ریک بالاخره با کینگدام آشنا می شود؟ آیا دریل موفق به فرار از مقر نگان می شود؟ اگر بله او به کجا خواهد رفت؟ هیل تاپ؟ آیا اگر به هیل تاپ برود از رویارویی با مگی احساس عذاب می کند؟

 

چیزی تا پخش قسمت جدید باقی نمانده و فردا به جواب همه ی این سوالات می رسیم و در نهایت برای دیدن ادامه ی ماجرا باید دو ماهی صبر کنیم.

 

فراموش نکنید سایت twdfans  در این دو ماه هم مثل همیشه همراه مخاطبان خواهد بود.