the walking dead cyndie oceanside 1162478

آنجلا کانگ تایید کرد که در آینده داستان های بیشتری از اوشن ساید برای گفتن وجود دارد.

او در این مورد گفت :

“در حال حاضر اوشن ساید داره چراغ خاموش کارهاشو پیش میبره. در آینده چیزهای بیشتری از اوشن ساید خواهیم دید. تصور ما اینه که اونا روزانه کمترین درگیری و برخورد رو با شخصیت های ما دارن، ولی اونا قطعا بخشی از گروه های ما هستن. همونطور که دیدیم اونا به جشنواره ی جوامع هم دعوت شده بودن. ما خواهیم دید که چه اتفاقی براشون رخ میده.”