negan 1210155

در ابتدا قرار بود که گروه قبل از حمله ی نجوا کننده ها هیلتاپ را ترک کند، اما با مسدود شدن راه ها و مسیرها که ایده ی نگان به آلفا بود در نهایت مجبور به رویارویی مستقیم با نجوا کننده ها شدند.

وقتی که شخصیت ها با مسیر مسدود شده مواجه شدند، دریل بدون تامل فهمید که اینکار ایده ی نگان بوده است، اما چگونه؟

مایکل استارازمیس کارگردان قسمت یازدهم فصل دهم در این مورد گفت که این اتفاق دریل را یاد زمانی انداخت که ناجی ها تمام راه ها به هیلتاپ را با همین روش بسته بودند و در نهایت گروه محاصره شد و گلن و آبراهام کشته شدند.

این کارگردان توضیح داد :

“وقتی دریل اشاره میکنه که این کار نگانه، فکر میکنم که اون تصمیم گرفت تا آخر بجنگه. همه شون همین تصمیم رو گرفتن. این قسمت حس قسمت پایانی فصول رو داشت. این قسمت بزرگی بود و به نوعی شما رو توی یه نقطه ی حساس ترک میکنه. حسش اینطور بود که انگار قسمت پایانی فصله.”