پایان سریال مردگان متحرک ممکن است به درخواست مجوز برای فیلمبرداری سریال در جورجیا مرتبط باشد.

 

در درخواستی که تیم تولیدی AMC داشته است آنها به دنبال مجوز فیلمبرداری در جورجیا و در اطراف منطقه ی الکساندریا برای سه سال آینده هستند.

 

شاید این نشانه ای بر این باشد که سریال مردگان متحرک در فصل یازدهم به پایان میرسد. البته با این وجود هیچ تضمینی بر آن نیست که سریال حتما در الکساندریا به پایان میرسد و ممکن است بعد از فصل یازدهم شخصیت های ما از الکساندریا برای همیشه خارج شوند و سریال دوباره و در جایی دیگر ادامه یابد.