وبسایت TWDFANSIR، هم اکنون در رتبه 3746!!! الکسا قرار گرفته است. الکسا نام وبسایتی است که وبسایت ها را بر اساس بازدید روزانه درون کشور و جهان دسته بندی می کند. به صورت اصولی وبسایت طرفداران یک سریال باید به رتبه های دور و بر 20000 افتخار کند اما با حمایت شما عزیزان این وبسایت رکورد شکنی عجیبی کرد و در رتبه 3746 الکسا در ایران قرار گرفت….

باشد تا این سایت تا سال ها پابرجا بماند…

مشاهده صفحه سایت در الکسا….