michonne 1084327

اسپویل از کمیک

سریال مردگان متحرک همیشه سعی کرده به کمیک وفادار بماند و از آن اقتباس کند، اما یکی از داستان هایی که در کمیک وجود دارد و احتمالا به سریال نخواهد آمد پیدا شدن دختر میشون است.

در کمیک و در خط داستانی که هنوز سریال به آن نرسیده و از آن دور است، میشون به طور ناگهانی دختر خود را زنده پیدا می کند، این در حالی است که میشون در سریال و قبل از آخرالزمان دختری نداشته و تنها یک پسر کوچک داشته است.

دانای گوریرا بازیگر نقش میشون درباره ی احتمال رخداد این اتفاق در سریال گفت :

“خب، پیدا شدن یه بچه توسط والدینش چه حس و معنایی داره؟ قطعا شگفت انگیزه. من اطمینان دارم که هیچی روی این سیاره مثل همچین اتفاقی وجود نداره، چون هیچی دردناک تر از از دست دادن یه کودک برای والدینش نیست. فکر کنم که این اتفاق توی کمیک جلوتر از جاییه که تو سریال هستیم، ولی قطعا یه داستان خیلی زیبا برای روایت شدنه.”