خب سریال یه سری وب اپیزود داره که اونا رو من میخوام براتون قرار بدم

download (2)

.:: Torn Apart – 2011 ::.

دانلود قسمت اول (کیفیت 1080p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت دوم (کیفیت 1080p) : دانلود

دانلود قسمت سوم (کیفیت 1080p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت چهارم (کیفیت 1080p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت پنجم (کیفیت 1080p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت ششم (کیفیت 1080p) : لینک 1 | لینک 2

 

دانلود زیرنویس : دانلود

.:: Cold Storage – 2012 ::.

دانلود قسمت اول (کیفیت 480p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت دوم (کیفیت 480p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت سوم (کیفیت 480p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت چهارم (کیفیت 480p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود زیرنویس : دانلود

.::  The Oath – 2013 ::.

دانلود قسمت اول (کیفیت 720p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت دوم (کیفیت 720p) : لینک 1 | لینک 2

دانلود قسمت سوم (کیفیت 720p) : لینک 1 | لینک 2

 

دانلود زیرنویس : دانلود