به تازگی AMC وبیزودی از سریال مردگان متحرک با نام The Walking Dead : Red Machete پخش می کند که در آن مسیر قمه ی قرمزی که ریک با آن گرت را کشت از ابتدا تا وقتی که به ریک می رسد را نشان می دهد.

 

هر قسمت از این وبیزود حدودا ۲ تا ۳ دقیقه است و هر ماه یک قسمت از آن منتشر خواهد شد.

 

قسمت اول :

Download |E01| 480p | MP4

Download |E01| 720p | MP4

 

قسمت دوم :

Download |E02| 480p | MP4

Download |E02| 720p | MP4

 

قسمت سوم :

Download |E03| 480p | MP4

Download |E03| 720p | MP4

 

قسمت چهارم :

Download |E04| 480p | MP4

Download |E04| 720p | MP4

 

قسمت پنجم :

Download |E05| 480p | MP4

Download |E05| 720p | MP4

 

قسمت ششم :

Download |E06| 480p | MP4

Download |E06| 720p | MP4