نام سریال : ترس از مردگان متحرک – Fear The Walking Dead

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺎﯾﻞ : وب سایت طرفداران سریال واکینگ دد

ﮊﺍﻧﺮ : ﺍﮐﺸﻦ ، ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ

نمره : ۷٫۲/۱۰

ﺯﺑﺎﻥ : ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ : ۴۸۰p – 720p – 1080p – X265

ﻓﺮﻣﺖ : MKV

ﻣﺤﺼﻮﻝ : ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

شبکه نمایش دهنده : AMC

ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ : Kim Dickens ، Alycia Debnam-Carey ، Frank Dillane ، Cliff Curtis

نویسندگان : Dave Erickson ، Robert kirkman

ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ :

خانواده ها از لس آنجلس در حال فرو پاشی به دل دریا و سوار کشتی تفریحی استرند می شوند ، درحالی که استرند رمزآلود باقی می ماند.گروه با خطرات داخل دریا مواجه می شوند و…

تگ ها : دانلود سریال ترس از مردگان متحرک ، دانلود سریال فیر د واکینگ دد ، دانلود سریال Fear The Walking Dead

بخش دانلود قسمت اول:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E01| 480p | MKV

Download |S02E01| 720p | MKV

Download |S02E01| 1080p | MKV

Download |S02E01|X265 | MKV

Download |S02E01| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دوم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E02| 480p | MKV

Download |S02E02| 720p | MKV

Download |S02E02| 1080p | MKV

Download |S02E02|X265 | MKV

Download |S02E02| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سوم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰  ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E03| 480p | MKV

Download |S02E03| 720p | MKV

Download |S02E03| 1080p | MKV

Download |S02E03|X265 | MKV

Download |S02E03| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهارم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E04| 480p | MKV

Download |S02E04| 720p | MKV

Download |S02E04| 1080p | MKV

Download |S02E04|X265 | MKV

Download |S02E04| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پنجم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E05| 480p | MKV

Download |S02E05| 720p | MKV

Download |S02E05| 1080p | MKV

Download |S02E05|X265 | MKV

Download |S02E05| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت ششم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E06| 480p | MKV

Download |S02E06| 720p | MKV

Download |S02E06| 1080p | MKV

Download |S02E06|X265 | MKV

Download |S02E06| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هفتم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E07| 480p | MKV

Download |S02E07| 720p | MKV

Download |S02E07| 1080p | MKV

Download |S02E07|X265 | MKV

Download |S02E07| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هشتم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اختصاصی سایت اضافه شد

Download |S02E08| 480p | MKV

Download |S02E08| 720p | MKV

Download |S02E08| 1080p | MKV

Download |S02E08|X265 | MKV

Download |S02E08| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت نهم:

کیفیت های ۴۸۰ ،۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E09| 480p | MKV

Download |S02E09| 720p | MKV

Download |S02E09| 1080p | MKV

Download |S02E09|X265 | MKV

Download |S02E09| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دهم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E10| 480p | MKV

Download |S02E10| 720p | MKV

Download |S02E10| 1080p | MKV

Download |S02E10|X265 | MKV

Download |S02E10| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت یازدهم:

کیفیت های۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اضافه شد

Download |S02E11| 480p | MKV

Download |S02E11| 720p | MKV

Download |S02E11| 1080p | MKV

Download |S02E11|X265 | MKV

Download |S02E11| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دوازدهم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اختصاصی سایت اضافه شد

Download |S02E12| 480p | MKV

Download |S02E12| 720p | MKV

Download |S02E12| 1080p | MKV

Download |S02E12|X265 | MKV

Download |S02E12| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سیزدهم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اختصاصی سایت اضافه شد

Download |S02E13| 480p | MKV

Download |S02E13| 720p | MKV

Download |S02E13| 1080p | MKV

Download |S02E13|X265 | MKV

Download |S02E13| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهاردهم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ، ۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اختصاصی سایت اضافه شد

Download |S02E14| 480p | MKV

Download |S02E14| 720p | MKV

Download |S02E14| 1080p | MKV

Download |S02E14|X265 | MKV

Download |S02E14| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پانزدهم:

کیفیت های ۴۸۰ ، ۷۲۰ ،۱۰۸۰ و X265 اضافه شدند

زیر نویس فارسی اختصاصی سایت اضافه شد

Download |S02E15| 480p | MKV

Download |S02E15| 720p | MKV

Download |S02E15| 1080p | MKV

Download |S02E15|X265 | MKV

Download |S02E15| Subtitle | SRT