دانای گوریرا بازیگر نقش میشون معتقده گروه نگان با همه ی گروه های بد قبلی سریال متفاوته و این بار اونا هستن که با بد آدمایی در افتادن.

 

صحبت های دانای گوریرا در این مورد :

 

“درست مثل چیزی که ریک در پایان فصل چهارم گفت…اونا با بد آدمایی در افتادن…خب ، این بار دیگه ما با بد آدمایی در افتادیم!!! میشون الان در لحظه ای قرار گرفته که در ناتوانی مطلق به سر میبره و تنها چیزی که اون داره چشم هاشه.گروه ما تا به حال توی این دنیا همچین گروه قدرتمندی (نگان) ندیده بود.بازی دیگه تغییر کرده و ما امیدواریم بتونیم این بازی رو انجام بدیم.”