the walking dead michonne ezekiel kiss 1193389

طبق گفته ی آنجلا کانگ، این ایده ی دانای گوریرا بازیگر نقش میشون بود که میشون بعد از شش سال از رفتن ریک اولین بوسه ی خود را داشته باشد. این اتفاق در نهایت بین او و ازیکیل که دچار افسردگی شده بود رخ داد.

آنجلا کانگ در این مورد توضیح داد :

“نکته ی جالب اینه که ایده ی انجام این بوسه به شکل غیر معمولی به وجود اومد. من در حال صحبت با دانای بودم و اون گفت جالب میشه اگه کسی بخواد میشون رو ببوسه و اونم جواب بده و منم فکر نمیکردم که بخوایم این پیشنهاد رو عملی کنیم. بعدش یه موضوع دیگه ای پیش اومد و ما داشتیم روی داستان ازیکیل کار میکردیم و نویسنده ها این موضوع رو مطرح کردن که چی میشه اگه ازیکیل موقع افسردگی بخواد با یکی ارتباط برقرار کنه؟ اون احساس تنهایی و غم و اندوه میکنه و فقط چند ثانیه اینکار رو انجام میده و بعدش به خودش میاد و عقب میکشه. این میتونه شروع یه گفتگوی عمیق تر بین این دو نفر باشه. بنابراین از این ایده که یه اشاره به رابطه ی ازیکیل و میشون در کمیک داشته باشیم خوشمون اومد. اما به هر حال حسش اینطوری بود که مثل یه اتفاق معمولیه که گاهی اوقات بین دوست ها رخ میده.”