در قسمت پایانی فصل دوم فیر د واکینگ دد دیدیم که لوسیانا توسط افرادی به نظر نظامی با گلوله زخمی شد و فصل با یه پایان نفس گیر به اتمام رسید.

 

دانای گارسیا بازیگر نقش لوسیانا آشکار کرد که در شخصیتش فصل سوم زنده خواهد بود :

 

“نه من باید زنده بمونم.البته ، من قصد دارم زنده بمونم.لوسیانا باید زنده بمونه.تقصیر اون بود.در واقع ، من مدام به فرانک (نیک) میگم که این تقصیر توئه ، همه ی این اتفاقات تقصیر توئه.اونم بهم گفت من واقعا متاسفم ، خیلی متاسفم ، من نمیدونستم.لوسیانا هیچوقت نباید به یه معتاد مواد مخدر سابق اعتماد میکرد.ما فصل سوم رو در حالی شروع میکنیم که بحث و جدل فراوانی بین نیک و لوسیانا خواهد بود.”