رابرت کرکمن تصمیم دارد برای آشنایی بیشتر با نگان با یک مجله همکاری راه بندازد.قرار است که داستان زندگی نگان قبل از ورودش به کمیک در ۱۲ سری در اون مجله نمایش داده شود.

 

هر سری از این ۱۲ سری شامل چهار صفحه خواهد بود که در پایان روی هم رفته ۴۸ صفحه خواهد شد.با این کار ما هواداران می فهمیم که نگان چگونه این نگان وحشتناک شد.این سری با شروع ماه مه سال ۲۰۱۶ پخشش رو شروع خواهد کرد.

 

در کمیک نگان مرموز و هولناک است و قادر به انجام هر جنایتی است ولی هیچکدام از ما نمیدونیم که نگان چگونه به این راه کشیده شد.داستان این سری فرعی رو رابرت کرکمن مینویسه و نقاش کمیک ها یعنی چارلی آدلارد این سری رو نقاشی خواهد کرد.

 

در واقع این کار فقط برای کمیک خوان ها نیست.کسانی که قسمت آخر این فصل از سریال رو ببینن مطمئنا میخوان راجع به گذشته ی نگان اطلاعات کسب کنن که با خوندن این ۴۸ صفحه از بخشی از زندگی نگان قبل از این اتفاقات اطلاع خواهند یافت.