جیمز بیانکو نویسنده ی شعر آهنگ “Easy Street” از اینکه این آهنگ در سریال برای شکنجه ی دریل استفاده شده است ابراز خوشحالی کرد.او در مصاحبه با Independent UK گفت :

 

“من واقعا نمی فهمم که سریالی مثل مردگان متحرک چرا باید از این موسیقی برای شکنجه ی یکی استفاده کنه.ولی فکر میکنم که سریال به خوبی ازش استفاده کرد.باید به سرپرست موسیقی سریال تبریک گفت که تونست از همچین آهنگی که به آدم حس خوش بینی میده ، برای شکنجه استفاده کنه.”