twd whisperer 908 1145253

شبکه ی AMC رسما خلاصه داستان نیم فصل دوم فصل نهم را منتشر کرد :

“در نیمه ی دوم فصل نهم، بازمانده های جدید و قدیمی ما همچنان در حال مقابله با تاثیرات اتفاقاتی هستند که در شش سال گذشته رخ داده است. از زمان ناپدید شدن ریک، خیلی از شخصیت ها با یکدیگر و به نوعی با خودشان غریبه شده اند. چیزی که آن ها می فهمند این است که در خطر غیر قابل انکاری قرار گرفته اند. آن ها به زودی خواهند فهمید که دنیا به آن شکلی که فکر می کردند عمل نمی کند. قوانین گروه و راه های بقا دیگر ایمنی آن ها را تضمین نمی کند. یک تهدید کاملا تازه بر سر راهشان قرار گرفته و آن ها به زودی می فهمند که این تهدید برخلاف هر تهدیدی است که قبلا با آن رو به رو شده اند. گروه به چیزی که فکر می کند و می بیند شک خواهد کرد. چیزی که در این دنیا و بعد از آخرالزمان، طبیعی به نظر میرسد ممکن است بیشتر از زمانی که آخرالزمان شروع شد ترسناک باشد. آنچه که مشخص است خطرهای بزرگ و متعدد است.”

قطعا منظور از این جمله “چیزی که در این دنیا و بعد از آخرالزمان، طبیعی به نظر میرسد ممکن است بیشتر از زمانی که آخرالزمان شروع شد ترسناک باشد” حضور نجوا کننده ها در شکل و شمایل واکرها است که حسابی به ترس از واکرها جان تازه ای می بخشد.