fear the walking dead season 5 dwight comicbookcom 1162067

شبکه ی AMC خلاصه داستان رسمی فصل پنجم ترس از مردگان متحرک را منتشر کرد.

در خلاصه داستان فصل پنجم آمده :

“ماموریت گروه در فصل پنجم ترس از مردگان متحرک واضح است : پیدا کردن بازمانده ها و کمک برای بهتر کردن دنیایی که باقی مانده. مورگان جونز با عزمی سرسختانه این گروه را با فلسفه ای که ریشه در خیرخواهی و امید دارد، رهبری میکند. هر شخصیت اعتقاد خواهد داشت که کمک کردن به بقیه باعث رهایی از اشتباهات گذشته می شود، اما اعتماد به آسانی به دست نخواهد آمد. وقتی که گروه ما خود را در قلمرویی ناشناخته پیدا می کنند ماموریت آنها برای کمک به دیگران در آزمون نهایی قرار میگیرد و یکی آنها را مجبور میکند که نه تنها با گذشته، بلکه با ترس خود نیز رو به رو شوند. این رو به رو شدن با ترس سبب می شود که آنها راه کاملا جدیدی برای زندگی پیدا کنند و همین موضوع آنها را برای همیشه تغییر خواهد داد.”

هنوز تاریخ رسمی برای پخش فصل پنجم از سوی AMC اعلام نشده است.