خلاصه داستان رسمی فصل هفتم که از سوی شبکه ی AMC منتشر شده به این شرح است :

 

“تا این مرحله ، شخصیت های ما از طریق درگیری زندگی می کردند…بیماری ، گرسنگی ، تعداد زیاد مرده ها ، تراژدی ، خیانت و زیان های غیر قابل تصور.از این طریق آنها قدرتمند شده بودند.با شروع فصل هفت قدرت از آنها سلب خواهد شد.آنها امنیت و ثبات پیدا کرده بودند.آنها خانه ای ساخته بودند.آنها فکر میکردند دنیا متعلق به خودشونه.آنها فکر میکردند همه چی رو راجع به دنیا میدانند.ولی در اشتباه بودند.در نیمه ی اول فصل هفت ببینید که گروه ما شکسته و محروم شده است و زندگی در زیر انگشت شست ظلم و ستم قرار دارد.نگان موفق میشود بازماندگان را تحت کنترل خود در آورد و به طرز وحشیانه ای به آنها نشان داد که باید تحت قوانینش زندگی کنند و به آنها نشان داد اگر اینکار را نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد.شخصیت های دیگر از آنچه که اتفاق افتاده بی اطلاع هستند.کاراکترهای ما یا از طریق حادثه و یا با انتخاب از همدیگر جدا خواهند شد.آنها یاد خواهند گرفت که نمی توانند از این دنیای تغییر یافته فرار کنند.نیم فصل اول بیشتر در رابطه با شخصیت ها خواهد بود.موضوع کلی فصل “شروع دوباره” خواهد بود.دنیا چیزی نیست که آنها فکرش رو میکردند.اون بزرگتر و حتی خطرناک تر خواهد بود.”