شبکه ی AMC خلاصه داستان رسمی فصل هشتم سریال مردگان متحرک را منتشر کرد.

 

برخلاف فصل هفتم ، هواداران از اینکه عضوی از گروه ریک توسط نگان کشته شود تعجب نمی کنند. در واقع فصل هشتم مخالف فصل هفتم خواهد بود. جامعه ی الکساندریا آماده ی جنگ با نگان و ناجی ها است.

 

خلاصه داستان رسمی فصل هشتم :

 

“فصل گذشته ، ریک گرایمز و تعدادی از بازمانده ها با چالش مرگباری رو به رو شدند. برای آسایش الکساندریا ، آنها گارد خود را پایین آوردند تا برایشان یاد آوری شود که دنیا چقدر می تواند بی رحم شود. ریک تحت تاثیر قوانین و خواسته های نگان قرار گرفت اما دیدیم که طولی نکشید تا ریک به دنبال دور هم جمع کردن جوامع دیگر برای مبارزه با ناجی ها افتاد. با حمایت های هیلتاپ و کینگدام ، آنها قدرت کافی را برای مقابله با ناجی ها دارند. تاکنون ریک و گروه توانسته اند زنده بمانند اما این کافی نیست. آنها باید مبارزه کنند تا آزادی خود را پس بگیرند تا بتوانند زندگی کنند و خود را بازسازی کنند. همانطور که در هر جنگی تلفات وجود دارد ، اما با رهبری ریک از الکساندریا ، مگی از هیلتاپ و پادشاه ازکیل از کینگدام ، در نهایت دستیابی نگان و ناجی ها به این دنیا میتواند به اتمام برسد.”

 

این خلاصه کاملا با خلاصه ی داستان فصل هفتم متفاوت است و نوید یک شروع خوب برای فصل هشتم را می دهد.