شبکه ی AMC خلاصه داستان رسمی فصل نهم سریال مردگان متحرک را منتشر کرد.

 

در خلاصه داستان فصل نهم آمده :

 

“فصل گذشته نتیجه ی جنگ ریک و گروهی از بازمانده ها در برابر ناجی ها و رهبر اونا یعنی نگان مشخص شد. ریک زندگی نگان را در دست داشت، اما با تصمیم یک جانبه ی خود مبنی بر زنده نگه داشتن او، ارزش هایی که کارل برای ساختن آینده از او خواسته بود را گرامی داشت اما این تصمیم در نهایت موجب مناقشه هایی در گروهش شد.

 

اکنون ما بازمانده ها را یک سال و نیم بعد از جنگ ملاقات می کنیم و آن ها تحت رهبری ریک در حال بازسازی تمدن هستند. در این زمان صلح نسبی بین جوامع برقرار است، زیرا آنها با یکدیگر همکاری می کنند، به گذشته نگاه می کنند تا به آینده بپردازند. اما دنیایی که آنها می شناختند به سرعت در حال تغییر است، زیرا سازه های دست انسان و طبیعت همچنان در حال تخریب هستند و همین موضوع چالش های جدیدی را برای بازمانده های ما ایجاد می کند.

 

با گذشت زمان جوامع ما با موانع غیر منتظره، خطرات و البته واکرها مواجه می شوند. اما هیچ چیزی به اندازه ی خطر بزرگی که پیش روی آن ها قرار دارد و ممکن است تمدنی که به سختی ساخته اند را نابود کند، آن ها را تهدید نمی کند.”

 

دانلود فصل نهم سریال مردگان متحرک

دانلود فصل نهم سریال The Walking Dead