the walking dead greg nicotero 1145829

جرج رومرو خالق زامبی ها که تعداد زیادی فیلم در این ژانر ساخته، ممکن بود در فصل دوم، مردگان متحرک را کارگردانی کند.

گرگ نیکترو در این مورد گفت :

“میدونید، من عاشق این بودم که جرج رو کنار خودمون داشته باشیم. من و فرانک دارابونت (سازنده فصل اول و دوم) بعد از اینکه فصل اول تموم شد در این مورد صحبت کردیم. بعدش با جرج صحبت کردم و گفتم میخوای بیای و تو این سریال کارگردانی کنی؟ جرج گفت که نه، چون شما دنیای خودتونو دارید و منم دنیای خودمو.”

گرگ نیکترو قبل از اینکه به سریال مردگان متحرک بپیوندد سابقه ی چندین همکاری در ژانر زامبی را با جرج رومرو دارد.

رومرو در سال 2013  در این مورد گفته بود :

“اونا ازم خواسته بودن که دو قسمت از فصل دوم مردگان متحرک رو کارگردانی کنم ولی من نمی خواستم که بخشی از اون سریال باشم.”

همچنین او در سال 2016، سریال مردگان متحرک و فیلمی مثل جنگ جهانی Z را متهم کرد که وجهه ی واژه ی زامبی را نابود کرده اند.