twd rick carl 1149321 1

اسکات گیمپل سازنده ی فصل هشتم مردگان متحرک تصمیم به کشتن کارل در سریال گرفت، این در حالی است که پدر چندلر ریگز به تازگی این قضیه را بازتر کرده است.

ولیلیام ریگز پدر چندلر در یک پست فیسبوک در این مورد نوشت :

“چندلر نمیخواست که سریال رو ترک کنه. اون توی دانشگاه جورجیا پذیرفته شده بود و هشت سال از مدرسه ش رو هم هنگام کار توی سریال پشت سر گذاشت. قبل از شروع فصل هشتم، گیمپل شخصا بهش زنگ زد و گفت که برای سه سال توی سریال به چندلر نیاز دارن. چندلر قبول کرد که یه قرارداد دو ساله به علاوه ی یکسال مشروط رو امضا کنه. اون قرارداد رو امضا کرد و دبیرستان رو تموم کرد و به کارش توی سریال برگشت. چندلر یه خونه در نزدیکی محل فیلمبرداری خرید تا کارش راحت تر شه، چون قبل از این مجبور بود دو ساعت مسافت طی کنه تا به اونجا برسه. اون پنج قسمت از فصل هشتم رو بازی کرد که اونا به من و همسرم گفتن که با چندلر به ملاقاتشون بریم و این یه کم عجیب بود. من نگران بودم ولی منیجر چندلر بهم اطمینان داد که قضیه فقط درباره ی برنامه ریزی برای فیلمبرداری و غیره ست. ما به جلسه رفتیم و اسکات گیمپل تنها کسی بود که اونجا بود و اون بهمون گفت که کارل قراره توی چند قسمت دیگه بمیره. این اتفاق ضربه ی روحی بزرگی به چندلر وارد کرد. من از اسکات نا امید شدم که با یه پسر 17 ساله که میخواست زندگیشو بسازه صادق نبود.”