قسمت ششم ممکنه شما رو هیجان زده کرده باشه که یه رهبر جدید ظهور کرده است.ممکنه رئیس کسانی که دنبال دوستان موقت دریل بودن و اونا از ترسشون بین درخت ها پنهان شدند ، نگان باشه (به عکس پست توجه کنید)

با این حال نام این شخص مشخصا “وید” بود.وید در کمیک وجود نداره ولی میتونه یه نشانه از ظهور گروه ناجیان باشه.به نظر می رسید حداقل بین این چند نفر یه رهبره و فورا برای قطع کردن دست دوستش اقدام کرد.

نکته ی جالب عدم نمایش چهره ی این فرد بود!!!

این اتفاق بر شایعه ی نگان بودن این کاراکتر یا عضو بودن ایشون در گروه نگان دامن میزنه و احتمالا یکی از این دو حدس درسته ، مگه اینکه سریال بخواد قبل از ورود نگان و ناجیان یه رهبر منفی جدید معرفی کنه که بعید به نظر میرسه.