در حالی که بسیار از طرفداران سریال واکینگ دد بخاطر پایان قسمت ۱۶ که نگان وارد سریال شده ویک شخصیت محبوب را می کشد غمگین هستند و در مورد این موضوع که چه کسی مورد ضربه ی نگان واقع شده است صحبت می کنند، جیمز ویلیامز بازیگر نقش نوا در سریال واکینگ دد اظهار داشته است که می داند قربانی چه کسی است. این در حالی است که چندلر ریگز در تویتر خود اعلام کرده است که هنوز نمی داند نگان چه کسی را کشته است. از طرف دیگر گرگ نیکترو نیز پیش از این اعلام کرده بود که هیچ کدام از بازیگران نمی دانند چه کسی کشته شده است، بنابراین این سوال پیش آمده که بازیگری که از سریال رفته است چطور می داند که چه کسی به دست نگان کشته شده است.

 

او در جواب اینکه آیا اطلاعاتش را از بازیگران سریال به دست می آورد گفته است: “اوه،بله معلومه. ما هنوز با هم صحبت می کنیم و اونها اطلاعات من و به روز نگه می دارن و در مورد چیزایی اتفاق میافته بهم میگن. شما باید بدونید که (اسکات گیمپل) همه چیز رو در مورد فصل ها و فصلای بعدی میدونه، برای همین بچه ها می دونن اما ما نمی تونیم چیزی بگیم. هیچ کس نمیتونه چیزی بگه. برای همین بهتره که بگیم نمی دونیم.”