the walking dead negan judith 1177667

کایلی فلمینگ بازیگر نقش جودیث گرایمز انتظار دارد که نگان در فصل دهم به شخصیت خوبی تبدیل شود.

این بازیگر کم سن و سال در پاسخ به این سوال که آیا نگان در فصل دهم شخصیتی خوب خواهد بود گفت :

“آره، من امیدوارم، چون به نگان ایمان دارم. در قسمت پایانی فصل نهم ابعاد متفاوتی از این شخصیت رو دیدید و فکر میکنم که توی فصل دهم میتونید ببینید که اون چه پیوند ویژه ای با جودیث داره.”