جنگ ریک و نگان در فصل هشتم به اتمام میرسد و به فصل نهم کشیده نخواهد شد.

 

اسکات گیمپل در این رابطه به EW گفت :

 

“این جنگ قطعا تا پایان فصل هشتم تمام خواهد شد.”

 

بعد از این صحبت گیمپل ، از او سوال شد که آیا در فصل هشتم نجوا کننده ها را خواهیم دید؟ او در جواب گفت :

 

“هیچ نظری در این مورد ندارم که بهتون بگم.”