در عرض دو روز دو بازیگر جدید برای حضور در فصل چهارم سریال ترس از مردگان متحرک معرفی شدند.

 

در ابتدا حضور گرت دیلاهانت در فصل چهارم اعلام شد و روز بعد از آن نیز از حضور جنا الفمن در فصل چهارم خبر داده شد.

 

همانند دیلاهانت جزییاتی از نقشی که الفمن بر عهده دارد منتشر نشده است.

 

سازنده های سریال ترس از مردگان متحرک به دنبال تغییرات عمده در فصل چهارم هستند و باید منتظر ماند و دید که آن ها موفق خواهند شد یا نه.