جلد شماره ی ۱۶۳ کمیک مردگان متحرک که در فوریه ی ۲۰۱۷ منتشر می شود ، به مناسبت ۲۵ ساله شدن انتشار کتاب های کمیک در دنیا ، فقط با هزینه ی ۲۵ سنت به فروش خواهد رسید.

 

قیمت معمولی هر شماره از کمیک های مردگان متحرک ۲٫۹۹ دلار است.

 

کاور این شماره هم منتشر شده و در اون دست مصنوعی ریک رو می بینیم که در بین کلی واکر رو به آسمان گرفته شده است :

 

twd-163-cover-212131