نوع پایان فصل ششم نه تنها برای مخاطب ها بلکه برای بازیگرهای سریال هم شگفت آور بود.جفری دین مورگان نه تنها نمیدونست کی قراره کشته بشه بلکه از نوع پایان بندی فصل ششم هم خبر نداشت.

 

صحبت های جفری :

 

“نه ، اون موقع اونا به من نگفتن که کی قراره کشته بشه.من نمیدونم که توی اون شب خاص (شب فیلمبرداری ورود نگان) کسی خبر داشت که کی قراره کشته بشه یا نه ولی قطعا کسی چیزی به من نگفته بود.من حتی نمیدونستم که قراره فصل این طوری تموم بشه.من احساس کردم که ما فقط ضربات نگان به کاراکتر قربانی رو نمی بینیم و بعد از ضربات ، جسد قربانی رو می بینیم ، ولی اینطوری نشد.”