the walking dead negan lucille victims 1160944

جفری دین مورگان بازیگر نقش نگان گفت که در پایان فصل ششم نمیدانسته که چه کسی قربانی نگان بوده و بعدا فهمیده که قرار است آن ها گلن و آبراهام باشند.

او در این مورد گفت :

“من فقط یه حدس هایی میزدم ولی تا موقع فیلمبرداری فصل هفتم نمیدونستم قراره چه کسی قربانی نگان باشه. موقع فیلمبرداری قسمت آخر فصل ششم اصلا از هویت قربانی اطلاع نداشتم. پیش خودم فکر میکردم که قراره گلن باشه و اصلا فکر آبراهام رو نمیکردم.”