بعد از ۱۵ قسمت بالاخره برای اولین بار نگان خطر رو احساس کرد.این لحظه برای جفری دین مورگان هم شور و هیجان داشته.

 

جفری در این مورد گفت :

 

“این خیلی متفاوت بود که اندی (لینکولن) براش فوق العاده هیجان زده بود.این روزی بود که او دوباره تفنگ به دست گرفت.من براش خوشحال بودم.این خوب بود که میدیدم اندی برگشته.این یه فصل خشن برای او بود.من واقعا از صحنه های بین ریک و نگان لذت میبرم و وقتی اونا فیس تو فیس میشن میخوام پرواز کنم.”