FTWD 506 RG 0219 0084 RT

به نظر میرسد که دوایت به جستجوی خود برای یافتن شری پایان داد، اما هنوزم ممکن است یک روز سرنخ جدیدی از شری پیدا کند.

اندرو چمبلیس و ایان گلدبرگ سازنده های سریال ترس از مردگان متحرک در این مورد گفتند :

“وقتی جان حقیقت رو برای دوایت فاش کرد و نامه ی آخر شری رو بهش داد یه حس نا امیدانه به دوایت دست داد، ولی از اون طرف حرف های شری نقطه عطفی برای دوایت بود. شری نوشت که نمیخواد که دوایت دنبالش بگرده و اینطوری از زندگی کردن دست بکشه. خط آخر نامه ی شری که نوشته بود ‘دلیلی برای زندگی پیدا کن و زنده بمون’ خیلی مهمه. یادتون بیاد که وقتی دوایت ویرجینیا رو ترک کرد دریل زندگی اونو بخشید و بهش گفت برو شری رو پیدا کن و اوضاع رو درست کن. حالا به نظر میرسه که دیگه دوایت نمیخواد دنبال شری بگرده. اون الان میخواد درست کردن اوضاع رو انجام بده و گروهی از افراد رو پیدا کرده که به کمکش نیاز دارن. دوایت با کمک به این گروه جدید میتونه هم به اونا کمک کنه و هم به خودش. اون یه روزی میتونه دوباره سرنخ دیگه ای از محل سکونت شری پیدا کنه.”