جان برنثال بازیگر نقش شین که دو فصل اول در سریال مردگان متحرک حضور داشت ، در فصل نهم نیز حضور خواهد داشت.

 

به گزارش TV Line ، جان برنثال در فصل نهم حضوری کوتاه خواهد داشت و فقط بازیگر مهمان خواهد بود.

 

به نظر میرسد که حضور او در قالب فلش بک یا توهم و در هنگام مرگ ریک باشد.