جاش مک درمیت در برنامه ی “دو دروغ و یک راست” که درباره قسمت پایانی فصل ۶ است و به مسائلی مثل مدل موهای یوجین،ریشون،چشم کارل،جنگ کارول و مورگان و غیره می پردازد، شرکت کرده است. این ویدئوی جالب را از دست ندهید!

 

موضوعات و گزینه هایی که جاش در ویدئو درباره ی آنها صحبت می کند به این ترتیب است:

 

موضوع اول:ریشون

 

ریک و میشون عشقشان را ادامه می دهند

ریک و میشون بچه دار می شوند

ریک و میشون یک اسپین آف که ریک در آن رئیس جمهور است دارند

 

موضوع دوم:چشم بند کارل

 

کارل چشم بندش را کنار گذاشته و همینطور در اطراف می چرخد، بی توجه به اینکه دیگران را می ترساند.

کارل پرچم آمریکا را روی چشم بندش حک می کند

کارل زخم چشمش را در نیمی از یک اپیزود پاک می کند

 

موضوع سوم:مدل موی یوجین

 

یوجین مدل مویش را تا زمانی که موهایش به کمر برسد حفظ می کند

یوجین مدل موی دم اسبی خود را حفظ می کند

یوجین موهایش را در بالای سرش گره می زند

 

موضوع چهارم:نگان و ناجیان

 

نگان و ناجیان یک گروه موسیقی با هم راه می اندازند

نگان و ناجیان فقط یک گروه سرگرمی کلیسا هستند

نگان و ناجیان در قسمت پایانی فصل ۶ نشان داده نمی شوند

 

موضوع پنجم: جنگ کارو.ل و مورگان

 

مورگان و کارول با هم ارتباط برقرار می کنند

مورگان کارول را می کشد

کارول مورگان را می کشد

 

به این لیست نگاه کنید، ممکن است تمام گزینه های مطرح شده دروغ باشد. این ویدئو در روز آپریل فولز منتشر شده است،بنابراین بیشتر از هر چیز سعی کنید از دیدن آن لذت ببرید تا اینکه باورش کنید.

 

 

دانلود