حتما شما هم با انیمیشن های بامزه لگویی آشنایی دارید و می دانید که چه قدر طرفدار در میان همه پیدا کرده اند.amc یک کار جالب کرده است،تیزر فصل 5 را با همان سکانس ها و همان صداها به صورت لگو در آورده است که می توانید در زیر آن را مشاهده نمایید.

تیزر فصل 5 به صورت لگو