در چند روز گذشته چندین تیزر ۳۰ ثانیه ای از قسمت نهم پخش شده که البته بیشترشون تا حدود زیادی شبیه هم بودن.

 

این تیزر هم چیز جدیدی برای گفتن نداره و فقط یه مقدار کمی با قبلی ها متفاوته.

 

ذانلود