روز چهارشنبه حادثه ی غم انگیزی در سر صحنه ی فیلمبرداری فصل هشتم اتفاق افتاد که در اون یک بدلکار به اسم John Bernecker جان خود را از دست داد.

 

این بدلکار روز چهارشنبه بعد از سقوط از فاصله ی ۲۰ فوتی به روی کف بتنی افتاد و بلافاصله به مرکز پزشکی آتلانتا منتقل شد و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت اما متاسفانه فوت شد.

 

گفته شده بیشترین آسیب وارده به سر بوده است.

 

شبکه ی AMC هم برای این حادثه ادامه ی فیلمبرداری فصل هشتم رو متوقف کرد و هنوز مشخص نیست که فیلمبرداری از کی سر گرفته خواهد شد.