the walking dead norman reedus greg nicotero 1212951

نورمن ریداس و گرگ نیکترو تهیه کننده ی سریال مردگان متحرک که با همدیگر رستورانی با نام “نیک و نورمن” دارند، رستوران خود را به فروشگاه مواد ضروری که در ایام همه گیری کرونا به راحتی پیدا نمی شوند تبدیل کردند.

این رستوران که در جورجیا، محل فیلمبرداری سریال مردگان متحرک واقع شده است، سالن غذاخوری خود را تعطیل کرده است اما همچنان به ارائه ی خدمات جانبی ادامه میدهد.

نورمن ریداس و گرگ نیکترو ضمن نگه داشتن کارگران خود جهت بیکار نشدن در این ایام، با فروش دستمال توالت، ضدعفونی کننده ی دست، سبزیجات، خشکبار و سایر اقلامی که به راحتی در فروشگاه های دیگر موجود نیست به جامعه خدمت می کنند.

مشتری ها قادر هستند که از طریق وبسایت نیک و نورمن اقلام مورد نیاز خود را سفارش دهند.