رابرت کرکمن خالق کمیک و سریال مردگان متحرک مایله در داستان کمیک تغییرات بزرگی ایجاد کند که به سریال لطمه وارد نشه.

 

اسکات گیمپل در همین رابطه گفت :

 

“وقتی من از همون ابتدا که کارم رو روی این سریال شروع کردم مایل بودم که سریال به کمیک نزدیک باشه ولی فهمیدم که رابرت همیشه میخواد یه تجربه ی جدید رو در اختیار مخاطبان قرار بده و در طول این سال ها منم تفکر کرکمن رو با تفکر خودم یکی کردم.ما به دنبال این بودیم که در سریال هم به همون اندازه ی کمیک به مخاطبان احساسات رو انتقال بدیم حتی اگه بینشون تفاوت بود ، اما هنوز هم خیلی به کمیک نزدیک هستیم به خصوص فصل ششم و برای همین کرکمن میخواد تو کمیک تغییرات بزرگی ایجاد کنه که شامل تغییر در پایان بندی داستان هم میشه.”