تریلر فصل هفت واکینگ دد همچنان برای طرفداران هیجان انگیز بوده و سعی در واکاوی هر چه بیشتر آن دارند چرا که این تریلر فعلا تنها چیزی است که آنها از فصل هفتم در اختیار داشته و انتظارشان را هیجان می بخشد.

 

توجه داشته باشید در ادامه اسپویل هایی از کمیک مطرح می شود در صورت عدم علاقه، به خواندن این مطلب ادامه ندهید. یکی از نکاتی که ذهن برخی از مخاطبان سریال را به خود مشغول کرده است “نجوا کنندگان” یکی از گروه های جالب و دشمنان درجه یک گروه ریک هستند. این گروه پوست زامبی ها را کنده،به تن کرده و در بین آنها راه می روند. از آنجایی که آنها به آرامی در زیر پوست زامبی ها با هم سخن می گویند به “نجواکنندگان” مشهور هستند و زندگی وحشیانه ای دارند. این گروه در کمیک بعد از حل و فصل شدن دشمنی های نگان و گروه ریک وارد داستان می شوند. آنها برای الکساندریا و سایر تمدن های باقی مانده یک دشمن سخت به حساب می‌ آیند.

 

وقتی تریلر فصل هفتم پخش شد و به قسمت مرتبط با تارا و هیث رسیدیم، زامبی هایی با مشخصات گروه “نجوا کنندگان” در تریلر مشاهده شدند که ذهن برخی از طرفداران را مشغول کرد. این مساله موجب شد تا ابتدا با ذکر دلایلی بگوییم چرا “نجواکنندگان” نمی توانند در تریلر حضور داشته باشند.

 

ابتدا باید گفت که اولین حضور “نجوا کنندگان”(هر چند ممکن است گفته شود خواسته اند پیش زمینه ای از حضور آینده ی آنها را نمایش دهند) در کمیک شماره ۱۳۰ واکینگ دد است. سریال فصل ۶ را در جایی از داستان تمام شد به لحاظ همزمانی با کمیک شماره ی ۱۰۰ واکینگ دد تطابق دارد و این فصل به طور کلی وقایع ۲۰ شماره از کمیک را شامل می شد. این نشان می دهد “نجواکنندگان” حداقل تا فصل هشتم نمی توانند به سریال برسند.

 

با تمام آنچه گفته شد می توان در نظر گرفت که سریال  در این قسمت از ماجرا از کمیک پیروی نکرده و “نجواکنندگان” را زودتر از موعد وارد داستان کرده است. طبق آنچه می بینیم در انتهای تریلر تارا و هیث با تهدید جدیدی رو به رو می شوند. این تهدید “نجواکنندگان” هستند؟ ممکن است.

 

گله ای از زامبی ها از زیر شن و ماسه ها بیرون زده و همه جا را گرفته اند. تارا و هیث احساس خطر می کنند. قبل از این صحنه ما تارا را می بینیم که در جنگل از دست کسانی پنهان شده که زامبی یا شبیه آنها نیستند، در حالی که می دانیم “نجواکنندگان”در لباس زامبی ها حرکت می کنند و به این شکل ظاهر نمی شوند.

 

فراموش نکنیم،  مورگان در فصل سوم به ریک گفت: ” مردم ماسک آدمای مرده رو به صورتشون میزنن”. مورگان شاید با این گروه یا حداقل گروهی مشابه قبل از رسیدن به الکساندریا مواجهه شده باشد.

 

۲۰۱۶-۰۸-۱۲ ۰۲_۳۷_۲۸-The Walking Dead S03E12

 

هر چه هست به نظر می رسد برای ورود آنها به سریال آن هم وقتی که تازه نگان حضور پیدا کرده، زود باشد.