یکی از هواداران سریال دست به کار جالبی زد و چهره ی شخصیت های سریال را با هم ترکیب کرد.

 

ریک – زامبی :

 

zombie rick 1014855 e1504942101109

 

کارل – هرشل :

 

car shel 1014860 e1504941986872

 

تی داگ – دریل :

 

t dog nixon 1014861 e1504942077117

 

لوری – مرل :

 

lo rle 1014862 e1504942031862

 

مگی – گلن :

 

mag len 1014863 e1504942052937

 

کارول – دریل :

 

car yl 1014864 e1504942009411

 

همه :

 

d9rqie6 1014865