FTWD 607 RG 0228 0300 RT

طبق گفته ی اندرو چمبلیس، تهیه کننده ی سریال ترس از مردگان متحرک، هنوز صحبتی در رابطه با زمان پایان یافتن این سریال نشده است و ممکن است بعد از پایان سریال اصلی در فصل یازدهم، داستان ترس از مردگان متحرک همچنان ادامه داشته باشد.

اندرو چمبلیس توضیح داد :

“ما هیچ صحبت خاصی در مورد زمان به پایان رسیدن سریال نداشتیم. ما ایده های خاص خودمون رو در مورد چگونگی به پایان رسیدن سریال داریم، ولی در حال حاضر فقط میخوایم داستان ها رو تعریف کنیم و این کار رو تا مدتی که AMC میگه ادامه بدید انجام بدیم.”