این قسمت از تاکینگ دد به فیر د واکینگ دد اختصاص داشت و در آن کریس هاردیک میزبان دیو اریکسون، کلیف کورتیس و کیم دکینز بود. جالب است که بازیگران زیاد در مورد آینده ی شخصیت های خود نمی دانند. وقتی  از کلیف یک سوال در مورد آینده ی شخصیتش پرسیده شد، به کریس گفت باید از دیوید بپرسد!

 

چند نکته ی جالب در صحبت های بازیگران وجود داشت. مدیسون یک گذشته ی تاریک داشته است. مطمئن نیستیم که کیم دیکنز حتی دقیقا بداند که آن گذشته چه چیزی است اما او می داند که یک چیزی وجود دارد که شاید در آینده مورد بررسی قرار بگیرد. او شاید دلیلی را می فهمد که در بعضی نقاط با دنیل ارتباط برقرار کرده است.

کلیف این نکته را ذکر کرد که ترویس ثبات و ساختار را دوست دارد. دیدن وضعیت قرمز آدامز فقط باعث این نبود که او فکر کند به دنیل و اوفیلیا آسیب نمی زند اما آدامز آن حرف ها را زد. او قولش را شکاند. ترویس دوست ندارد  اینگونه از دستانش استفاده کند.

 

 بخش آغازین تاکینگ دد(این بخش فقط شامل صحبت های هاردیک می شود و بسیار کوتاه است)

برای دانلود ویدیو کلیک کنید