تام پین بازیگر نقش عیسی در مصاحبه ی تازه ی خودش با “هافینگتون پست” در مورد شایعه ی ترک سریال توسط چندلر ریگز صحبت کرده است :

 

“من فکر میکنم کارل آینده ی سریاله.البته اصلاح میکنم که منظورم اینه که آینده ی کتاب های کمیکه.به طور خاص هر زمان که هر جلد از کمیک به پایان میرسه کارل توی آخرین صفحه ش قرار داره و من نمیدونم که اتفاقاتی که برای کارل در کمیک افتاده به سریال هم راه پیدا میکنه یا نه…چه کسی میدونه؟”