با پایان هر فصل از سریال مردگان متحرک ، شبکه ی AMC بعد از مدتی نسخه های بلوری آن را برای فروش قرار می دهد.

 

درست مثل پارسال که نسخه بلوری فصل پنجم پخش شد ، ۲۳ آگوست تاریخی خواهد بود که قرار است نسخه بلوری فصل ششم برای فروش قرار داده شود.

 

این نسخه شامل سکانس های حذف شده ی فصل ششم + مصاحبه با بازیگران سریال و کلی چیزهای اضافی است که قیمت آن بین ۶۹٫۹۸$ تا ۷۹٫۹۹$ متفاوت خواهد بود.

 

سکانس های حذف شده شامل نسخه ی توسعه یافته ی ورود نگان به سریال نیز خواهد بود که در نسخه ی تلویزیونی پلان هایی از آن حذف شده بود.