نیم فصل دوم فصل چهارم ترس از مردگان متحرک از ۱۲ آگوست (۲۲ مرداد) پخش هفتگی خود را از شبکه ی AMC آغاز خواهد کرد.

 

نیم فصل اول فصل چهارم این سریال با مرگ دو تن از شخصیت های اصلی یعنی نیک و مدیسون همراه بود.

 

نیم فصل دوم همانند نیم فصل اول شامل هشت قسمت خواهد بود. همچنین این سریال تاکنون برای فصل پنجم تمدید نشده است.